Тъмните бири са предпочитани през с.


Тъмните бири са предпочитани през студените месеци и заради плътния си вкус, който се дължи на специфичната технология, използвана в производството им. Процесът включва продължителна ферментация, отлежаване и подбор на уникални съчетания от най-висококачествени тъмни, карамелени и светли видове малц. За разлика от светлото пиво, при производството на тъмна бира малцът се препича, а естествените захари започват да се карамелизират. Именно това води до естествения тъмен цвят и аромат на кафе, леката сладост и плътния, ясно изразен малцов вкус.