Прохлада в градината, топли разгово.


Прохлада в градината, топли разговори и усмивки.
Заповядайте в Бирария Дондуковъ :)
За резервации: https://zav0.com/0D4