„Бирата е доказателство, че Бог ни .


„Бирата е доказателство, че Бог ни обича и иска да бъдем щастливи.“ – Бенджамин Франклин