На открито и тихо в бирария "Дондук.


На открито и тихо в бирария "Дондуковъ" . а центърът на София е все така близо .