Когато не може да решите каква сала.


Когато не може да решите каква салата искате - вземете по малко от всички