Прекрасен и необходим е днешният пр.


Прекрасен и необходим е днешният празник за всички българи! Ден за гордост, но и за отговорност