Добро обслужване, много бира и вкус.


Добро обслужване, много бира и вкусна храна в приятната атмосфера на бирария Дондуковъ!