Нова година в бирария Дондуковъ! Це.


Нова година в бирария Дондуковъ! Цена на куверта 90,00 лв. Тук може да разгледате двата варианта на нашето новогодишно меню: https://sofia.zavedenia.com/838/offers/48519/Nova.Godina.v.birariya.Dondukovy/
ЗА НОВОГОДИШНАТА ПРОГРАМА И ВАШЕТО НАСТРОЕНИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖАТ НАШИТЕ ДИДЖЕЙ!