Насладете се на Бирения рай в Донду.


Насладете се на Бирения рай в Дондуковъ!
http://sofia.zavedenia.com/838/photos/4149/Biren.rai.v.Dondukovy/